THÔNG TIN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

LỚP + HỌ TÊN HỌC SINH:   (*)
TRƯỜNG TRÚNG TUYỂN: (*)
TRƯỜNG KHÁC:
(Điền tên trường nếu không có danh sách trường đại học ở trên)
KHỐI THI (*)

ĐỢT:

1     2     3 (*)

HỆ ĐÀO TẠO:

ĐẠI HỌC     CAO ĐẲNG (*)

Học sinh lưu ý điền đầy đủ các thông tin được đánh dấu (*)

Web hosting by Somee.com